Empfohlene LinksRechtssammlung der EU:
http://eur-lex.europa.eu/de/index.htm


Italienisches Wörterbuch:
http://www.demauroparavia.it/


Mehrsprachige Wörterbücher:
http://www.garzantilinguistica.it/


Bistro, Rechtsterminologische Sammlung der Eurac:
http://dev.eurac.edu:8080/cgi-bin/index/index.de?r=1


Mehrsprachige Wörterbücher:
http://dizionari.corriere.it/index.shtml


Terminologiesammlung der Europäischen Union:
http://iate.europa.eu/iatediff/SearchByQueryLoad.do?method=load